Letnie oczyszczanie miasta

02.04.2019 r.
Dwa razy więcej dróg objętych zamiataniem oraz zmywaniem, większa częstotliwość zmywania jezdni. Na wrocławskie drogi po raz pierwszy wyjedzie w pełni elektryczna zamiatarka.

Za oknami już wiosna, to dobry moment na podsumowanie sezonu zimowego, który zakończył się 31.03.2019.

W trakcie sezonu zimowego 2018/2019 przeprowadzono 25 pełnych akcji zimowych – polegających na zgarnięciu śniegu i posypaniu nawierzchni jezdni (wskazanych w umowie) solą zwilżoną solanką oraz 3 niepełne. Najwięcej akcji zostało przeprowadzonych w styczniu 2019.

W tym czasie do zwalczania śliskości na drogach zużyto:

  1. Chlorek sodu – 5.341 Mg
  2. Chlorek wapnia – 15 Mg
  3. Chlorek magnezu – 83 Mg
  4. Kruszywo – 238 Mg

Od 01.04.2019 r. rozpoczęliśmy sezon letni na drogach.

Sprzyjająca pogoda pozwoliła na rozpoczęcie prac polegających na oczyszczanie jezdni – usunięciu kruszywa i błota. Po wykonaniu oczyszczania pozimowego, jezdnie będą oczyszczane z częstotliwością przewidzianą dla sezonu letniego.

W trosce o lepszą jakość powietrza, oczyszczaniem objętych zostało niemal dwa razy więcej jezdni niż w ubiegłym roku. W poprzednim sezonie zamiataniem ze zraszaniem oraz zmywaniem objętych było 177,10 km dróg. Obecnie pracami tymi objętych zostało 353,10 km dróg. Zwiększona została też częstotliwość zamiatania oraz zmywania jezdni. Dotychczasowa częstotliwość wynosiła jeden raz w miesiącu. W tym sezonie letnim drogi będą oczyszczane raz w tygodniu.

Ponadto stałym oczyszczaniem objęte są: przystanki, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, tramwajowe torowiska wydzielone i pętle oraz zlecany jest wynajem i opróżnianie koszy na odpady.

W pierwszej połowie kwietnia będzie przeprowadzone mycie koszy na odpady w pasie drogowym. Obecnie na ternie Wrocławia jest ich  6 422 szt.

Na okres sezonu letniego (od kwietnia do października) na wałach przeciwpowodziowych zostały rozstawione 104 kosze. Kosze mają być utrzymywane  w stałej czystości.  Lokalizacje obejmują wał ZOO-Bartoszowice Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka – od plaży na tyłach ZOO do ul. Urbańskiego – 12 szt.; wał „Zacisze” w okolicach ul. Wojciecha z Brudzewa – 4 szt.; Wał „Bujwida” w okolicach ul. Sopockiej i ul. Bujwida  – 4 szt.;  Międzywale w rejonie ul. Bujwida – 16 szt.; wał „Kozanów” przy ul. Celtyckiej – 4 szt.; Wał „Kozanów” przy wjeździe od strony Ul. Ignuta 101 – 4 szt., Grobla Kozanowska/Wejherowska – 4 szt.; wał „Karłowice” od m. Trzebnickiego w stronę w. Warszawskich, brzeg od strony parku Jana Kasprowicza. – 24 szt.; wał „Osobowice” na wysokości głównego wejścia do Cmentarza Osobowickiego – 4 szt.; wał „Osobowice” na wysokości drukarni KEA, ul. Osobowicka 89 m- 4 szt.; wał „Osobowice”na wysokości ul. Lipskiej (ul. Osobowicka 158) – 4 szt., wał Toruńska Grobla Karłowicka – Rędzińska od m. Warszawskich do m. Jagiellońskich – 16 szt.; wał między Kanałem Miejskim, a starą Odrą: ul. Pasterska przy m. Trzebnickim, kierunek mosty Warszawskie, przy parkingu – 4 szt.

Stałym utrzymaniem czystości objęta została Wyspa Słodowa, na której znajduje się 62 szt. koszy.

Natomiast interwencyjne sprzątanie pasa drogowego (głównie po kolizjach drogowych) a także usuwanie nielegalnych wysypisk prowadzimy  na bieżąco.

Sprzęt wykorzystywany do letniego oczyszczania miasta jest już po przeglądzie i gotowy do działania. Wykorzystywać będziemy:

  1. Zamiatarki jezdniowe: 13 szt.
  2. Zamiatarki jezdniowe małogabarytowe: 5 szt.
  3. Polewarki jezdniowe: 5 szt.
  4. Zamiatarki chodnikowe: 14 szt.

W ramach dbania o środowisko oraz poziom zanieczyszczenia powietrza, na drogi wyjedzie w pełni ekologiczna zamiatarka do sprzątania chodników, ścieżek rowerowych, parkingów oraz dróg osiedlowych.  Elektryczna zamiatarka spełnia normę pyłów PM 10, może być poddana recyklingowi w 92 %. Wyposażona jest w system odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania.