Informacja o dofinansowaniu projektu warsztatów ekologicznych

24.10.2018 r.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu”

Warsztaty ekologiczne pn. NOWOCZESNA EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I PONOWNE PRZETWORZENIE CZYLI RECYKLING  -

zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Ogólna wartość zadania zgodnie z umową: 107 534,00 zł netto

Koszt kwalifikowany zadania zgodnie z umową: 94 830,00 zł netto

Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie z umową: 23 700,00 zł.

Opis zadania – przejdź do artykułu >>

Serwis www WFOŚiGW we Wrocławiu: www.wfosigw.wroclaw.pl