Bezpłatne warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

17.09.2018 r.

Ruszył nabór do udziału w bezpłatnych warsztatach ekologicznych dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkoli do zgłaszania swoich placówek.

Tematem warsztatów jest:

NOWOCZESNA EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I PONOWNE PRZETWORZENIE CZYLI RECYKLING

Warsztaty mają na celu zapoznać dzieci z zasadami prawidłowej segregacji, sposobami na ograniczanie ilości powstających odpadów komunalnych i ich wpływie na środowisko oraz zasadami recyklingu. Dzięki warsztatom dzieci zdobędą praktyczną wiedzę na temat segregacji i ograniczania powstawania odpadów komunalnych, działania samego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, idei recyklingu, a także ogólnej troski o stan środowiska.

Warsztaty przeprowadzane będą w okresie od 01.10.2018 r. do 01.10.2019 r., zarówno w dni nauki szkolnej jak i w dni wolne, m.in. ferie oraz  wakacje. Terminy zajęć (daty oraz godziny) dla poszczególnych placówek dostosowywane będą do ich potrzeb.

Warsztaty mogą być prowadzone w klasach/aulach udostępnianych przez placówkę lub na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 we Wrocławiu. Przygotowana jest tam specjalna sala edukacyjna oraz ścieżka edukacyjna. Zapewnienie  dojazdu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych leżeć będzie po stronie placówki oświatowej.

W placówkach, które wyrażą zgodę przeprowadzimy zbiórkę elektrośmieci oraz wyposażymy je w tablice edukacyjne informujące o długości życia odpadów oraz tablice informujące o recyklingu.

Długość trwania warsztatów: dla dzieci w wieku  4 – 6 lat to 45-90 minut, zaś dla dzieci w wieku 7- 10 lat – 90 minut; zajęcia na terenie PSZOK trwać będą maksymalnie 60 minut; na wniosek przedstawiciela placówki możliwa jest zmiana długości trwania warsztatów.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach prosimy o wypełnienie i podpisane formularza zgłoszeniowego, a następnie przesłanie go na adres e-mail: ekosystem@ekosystem.wroc.pl .

Pobierz formularz zgłoszeniowy >>

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Panią Dorotą Witkowską, tel. 71 75 86 926, mail: dorota.witkowska@ekosystem.wroc.pl

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu