Oczyszczanie miasta w sezonie letnim 2018

12.04.2018 r.

31.03.2018 zakończył się sezon zimowy. W dniach 29 i 30.03.2018 dokonaliśmy u naszych Wykonawców przeglądu i oceny sprawności sprzętu – zamiatarek i polewarek jezdniowych oraz zamiatarek chodnikowych – służącego do całorocznego oczyszczania miasta.   

Od 01.04.2018 r. rozpoczęto oczyszczanie jezdni, polegające głównie na usunięciu kruszywa i błota. Po wykonaniu oczyszczania pozimowego, jezdnie będą oczyszczane z częstotliwością przewidzianą dla sezonu letniego.

Ponadto stałym oczyszczaniem objęte są: przystanki, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, parkingi, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, tramwajowe torowiska wydzielone i pętle oraz zlecany jest wynajem i opróżnianie koszy na odpady.

Na przełomie kwietnia i maja będzie przeprowadzone mycie koszy na odpady w pasie drogowym.

Wzorem poprzednich lat na okres sezonu letniego (od kwietnia do października) na wałach przeciwpowodziowych zostały rozstawione 22 zestawy koszy (4 x 120 l – 1 x zmieszane, 1 x szkło, 2 x tworzywa).  Lokalizacje obejmują Groblę Szczytnicko – Bartoszowicką, Groblę Karłowicko – Rędzińską, okolice ul. Wojciecha z Brudzewa, Sopockiej, Bujwida, Celtyckiej, Ignuta, Wejherowskiej, Osobowice, wał między Kanałem Miejskim a Starą Odrą.

W związku z przejęciem przez miasto Wzgórza Partyzantów zostało ono interwencyjnie oczyszczone na początku kwietnia.