Czas na wiosenne porządki

14.03.2018 r.
fot. Steven Arenas / pexels.com / CC0 License

fot. Steven Arenas / pexels.com / CC0 License

Temperatury mamy już wiosenne, w związku z tym 6 marca rozpoczęliśmy kolejne zamienne sprzątanie jezdni. Działania te będą prowadzone na wszystkich jezdniach z nawierzchnią utwardzoną, które mogą być zamiatane mechanicznie. W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur Wykonawcy ponownie przystąpią do zimowego utrzymania dróg (zabezpieczania przed śliskością/odśnieżania).

Po zakończeniu sezonu zimowego od 1 kwietnia jezdnie będą doczyszczane w technologii pozimowej z nadmiernej ilości kruszywa i błota. Od 1 maja jezdnie będą sprzątane z częstotliwością przewidzianą dla sezonu letniego.

Włączając się w walkę o lepszą jakość powietrza od maja do października będziemy polewać jezdnie, szczególnie w okresach upałów, kiedy jakość powietrza może się pogorszyć.

Ponadto stałym sprzątaniem objęte są: przystanki, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, wydzielone tramwajowe torowiska i pętle. Zajmujemy się także  opróżnianiem koszy na odpady, znajdujących się w pasie drogowym.

Na przełomie marca i kwietnia kosze na śmieci na zostaną również umyte.

Podobnie też jak w poprzednich latach, w okresie letnim (od kwietnia do października) ustawimy co najmniej 88 szt. koszy na odpady na wałach przeciwpowodziowych.

Natomiast interwencyjne sprzątanie pasa drogowego, ogólnodostępnych terenów gminnych, a także usuwanie nielegalnych wysypisk, prowadzimy  na bieżąco.