EkoForum 2018 już 13 marca we Wrocławiu

05.03.2018 r.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie zasobom wodnym miast. Spotkanie będzie miało miejsce 13 marca w siedzibie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk.

Program EkoForum 2018 zorientowany jest na miejskie zasoby wodne i prawidłową gospodarkę nimi. Zmiany klimatu oznaczają, że polskie miasta coraz częściej borykać się będą ze skrajnymi warunkami w tym obszarze. Z jednej strony zagrożenie stanowią deszcze nawalne o niespotykanym natężeniu, a z drugiej, zagrożeniem są długotrwałe susze.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. komputerowe systemy do zarządzania zasobami wodnymi, efektywne sposoby utrzymania sieci wodnej oraz regulacje związane z opłatami deszczowymi.

Podczas forum, eksperci będą dyskutować o tym jak należy adaptować miasta do zagrożeń klimatycznych. W ogromnej większości polskich miast rewizji wymagają m.in. polityka przestrzenna, plany ochrony ludności czy infrastruktura transportowa.

Z przedstawicielami samorządów i biznesu spotkają się specjaliści zajmujący się adaptacją miast do nowych warunków klimatycznych. Uczestnikom zaprezentowane zostaną m.in. najlepsze miejskie praktyki adaptacyjne, programy finansowania oraz sposoby pomiaru i prawidłowej oceny zagrożeń klimatycznych na danym terenie.