Odbiór drzewek bożonarodzeniowych

19.01.2018 r.

Ekosystem Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w okresie do końca lutego 2018 r., raz na tydzień, nieodpłatnie odbierane będą od mieszkańców Wrocławia drzewka bożonarodzeniowe.

Należy je umieszczać w widocznym miejscu przy pojemnikach, wiatach/osłonach śmietnikowych itd., w przeddzień planowanego odbioru odpadów zielonych.

Harmonogram odpadów zielonych zamieszczony jest na stronie www.ekosystem.wroc.pl.