Eko Wyzwania. Spotkanie biznesu, samorządów, NGO’s i przedstawicieli nauki

19.01.2018 r.

20 lutego we Wrocławiu odbędzie się bezpłatna konferencja Eko Wyzwania, której tematem będzie Gospodarka Odpadowa oraz Facility Management. Każdy temat ściśle powiązany jest z ekologią, a spotkanie będzie miało formułę dyskusji, rozmów i warsztatów.

Konferencja ma na celu propagowanie dobrych praktyk w biznesie. Promowana jest współpraca z liderami z dziedziny ekologii, ochrony środowiska, usług komunalnych a także nowoczesnych metod zarządzania. Uczestnicy otrzymają mnóstwo podpowiedzi jak funkcjonować ekologicznie oraz ekonomicznie. Poniżej znajduje się lista zagadnień, które zostaną poruszone podczas konferencji.
MODUŁ „FACILITY MANAGMENT”

  • Czy to nowa metoda zarządzania?
  • Obszar FM- jakie obszary firmy obejmuje facility management?
  • Wymiar ekonomiczny wprowadzenia facility managment.
  • Czy FM idzie w parze z ekologią?

MODUŁ “GOSPODARKA ODAPADAMI”

  • Jak podnieść efektywność selektywnej zbiórki odpadów
  • Opłaty związane z biorecyklingiem
  • Patologie w gospodarce odpadami
  • Współpraca gminy z przedsiębiorstwem zajmującym się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
  • Co w prawie piszczy, nowości legislacyjne w gospodarce odpadowej.

Jak wziąć udział? Wystarczy mail rejestrujący, z imieniem i nazwiskiem na adres gosia@ekopraktyczni.pl.