Wrocław nie będzie palił węglem

04.12.2017 r.

Od 2028 roku, we Wrocławiu obowiązywać będzie zakaz spalania węgla i drewna w celu ogrzewania mieszkań. Palenie drewnem dopuszczalne będzie jedynie, jeśli kominek będzie stanowić dodatkowe źródło ogrzewania.

Uchwała antysmogowa zakazuje również spalania odpadów węglowych i węgla brunatnego od 1 lipca 2018 roku. Do tego dnia wszystkie kominki spełniać mają emisyjne wymagania zgodne z Ekoprojektem.

Oznacza to, że od 1 lipca 2018 roku zakazne będzie spalanie odpadów kopalnianych (mułów węglowych, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego i węgla kamiennego w sypkiej postaci). Przez najbliższych 6 lat możliwe będzie palenie w kotłach pozaklasowych (tzw. kopciuchach). Ustawa zakłada, że do 2018 roku paliwa stałe zostaną całkowicie wyeliminowane z ogrzewnictwa indywidualnego.

Palenie w domowych kominkach możliwe będzie jedynie, gdy emisja pyłu nie będzie przekraczać 50 mg/m3, a kominki nie będą stanowiły jedynego źródła ciepła.