„Normalizacja i ja” – konkurs dla uczniów i nauczycieli

04.12.2017 r.

Po raz szósty Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolski konkurs „Normalizacja i ja”. W tym roku pod hasłem „Normy w ochronie środowiska”. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w kraju.

Uczestnicy mogą zgłosić swoje prace w trzech kategiriach: esej, komisk i film. Zadaniem nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji, poświęconej tematyce konkursowej, który mógłby zostać wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Cele Konkursu:
•    Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych
i normalizacji w życiu codziennym;
•    Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
•    Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji
o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Prace konkursowe można przesyłać elektronicznie na adres: pawel.gorski@pkn.pl do 25 stycznia 2018 r. – jednak wcześniej (do 8.01.2018 r.), należy zgłosić swój udział w konkursie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

Udział w konkursie należy zgłosić do 8 stycznia 2018 roku poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy. Prace przesyłać można do 25 stycznia 2018 roku, na adres: pawel.gorski@pkn.pl.

Więcej informacji:
https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/vi-ogolnopolski-konkurs-„normalizacja-i-ja”