Wrocław nagrodzony statuetką Zielony Kontakt za zbiórkę sprzętu elektronicznego

23.10.2017 r.

Wrocław otrzymał wyróżnienie w kategorii „Gmina Recyklingu” za całokształt działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz statuetkę w kategorii „Zielony Kontakt” za zbiórkę sprzętu elektronicznego.

Portal Komunalny zorganizował po raz XVIII konkurs o Puchar Recyklingu w kategorii „Gmina Recyklingu”. Nagrody zostały wręczone 17 października w Poznaniu podczas targów Pol-Eco-System 2017.

Wrocław został nagrodzony za najbardziej efektywny system selektywnej zbiórki odpadów, promocję nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów oraz prowadzenie edukacji ekologicznej.

Ocenie podlegała efektywność systemów gminnych oraz zbiórka poszczególnych frakcji odpadów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. W 2015 roku Wrocław zgromadził ponad 443 tony elektroodpadów, natomiast w 2016 roku o 20% więcej – 557 ton. Cieszy nas fakt, że mieszkańcy i firmy korzystają z możliwości przekazywania elektroodpadów do recyklingu.