Ekologiczne źródła energii

01.08.2017 r.

Współczesne technologie wymagają olbrzymiej ilości energii, a ta z ekologicznych źródeł jest coraz częściej wykorzystywana w przemyśle. Jakie, główne, alternatywne źródła energii możemy wyróżnić?

Woda – obecnie, w ten sposób produkowane jest ponad 6% energii na świecie. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, wodzie nie grozi wyczerpanie. Do pozyskania energii wykorzystywany jest naturalny ruch wody w rzekach lub oceanach.

Wiatr – energia wiatru wykorzystywana jest przez ludzi od tysięcy lat (zaczynając od napędu łodzi). To źródło energii przebyło od tego czasu długą drogę – obecnie, dostępne są zaawansowane technicznie wiatraki, które znaleźć możemy w większości rozwiniętych państw na świecie. Wiatraki te napędzają generatory prądu, kierując w ten sposób powstały prąd bezpośrednio do sieci lub akumulują go w akumulatorach na okres, gdy siła wiatru bardzo słabnie.

Słońce – energia solarna pozyskiwana jest dzięki tzw. ogniwom solarnym. Energię słoneczną można wykorzystać do pozyskiwania energii cieplnej wykorzystując do tego celu instalacje solarne kolektorów słonecznych. Najczęściej spotykamy panele słoneczne, coraz popularniejsze stają się również lampy i ładowarki, działające na tej samej zasadzie.

Energia geotermiczna – czyli wykorzystywanie ciepła głębi ziemi. Po wykonaniu dwóch odwiertów w gorącą warstwę skalną zostaje w nie wpompowana pod wysokim ciśnieniem zimna woda, która rozgrzewa się i zamienia w parę i dociera na powierzchnię ziemi drugim odwiertem. Para napędza turbiny i w ten sposób powstaje prąd.

Biogaz – powstaje z odnawialnych surowców (głównie pochodzenia roślinnego). W czasie ich przetwarzania powstaje między innymi metan, który wykorzystać można w elektrowniach jako „paliwo”.

Możliwe, że w przyszłości cała, potrzebna ludzkości energia będzie pochodziła ze źródeł ekologicznych.