Ekosystem uczy dzieci segregować śmieci

30.05.2017 r.

Do którego pojemnika wyrzucić skoszoną trawę, co zrobić ze zużytą baterią, do czego mogą się przydać butelki po napojach? – między innymi tego uczą się dzieci w trakcie lekcji ekologicznych, które prowadzone są we wrocławskich szkołach i przedszkolach, a także w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W styczniu bieżącego roku zaczęły obowiązywać nowe umowy, które Ekosystem podpisał z wykonawcami. Znalazły się w nich zobowiązania firm odbierających odpady komunalne do przeprowadzenia warsztatów edukacyjno-ekologicznych w placówkach oświatowych. Z tej oferty bezpłatnie mogą skorzystać wrocławskie szkoły podstawowe. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy 4 i 5.

W trakcie warsztatów przez zabawę kształtowana jest postawa ekologiczna. Dzieci zapoznają się z zasadami segregacji odpadów, rozróżniająznaczenie słów recykling i upcykling, dowiadują się, że odpady to nie śmieci, lecz wartościowe surowce. Zajęcia prowadzone są w różnorodnej formie – jest czas na pogadanki, uświadamiające problem zanieczyszczenia środowiska, a także na zajęcia plastyczne, podczas których niejednokrotnie odrywamy niezwykłe talenty i kreatywność małych artystów. Nie brakuje także elementów zdrowej rywalizacji – uczniowie w grupach odpowiadają na pytania, rozpoczynające się od słów „Gdzie wyrzucisz…”.

Lekcje przeprowadzone w szkołach to dopiero początek przygody z ekologią. Następnym etapem są zajęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. K. Michalczyka 9 lub na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51.
Do PSZOK-a warto się wybrać choćby po to, żeby zobaczyć muzeum, które utworzyli pracownicy Ekosystemu. Zabytkowe gramofony, pierwsze modele telefonów komórkowych, komputery minionej epoki, a także portrety przodków znajdziemy wśród eksponatów prezentowanych na wystawie. Mieści się tutaj także ścieżka edukacyjna, objaśniająca najmłodszym co dzieje się ze śmieciami, które wyrzucamy do koszy. Zajęcia edukacyjne odbywają się w kolorowej sali z namalowanymi na ścianach postaciami o nadprzyrodzonych mocach ze znanych filmów.

Kształtowanie właściwiej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, dlatego Ekosystem serdecznie zaprasza uczniów wrocławskich podstawówek na darmowe warsztaty edukacyjne. Chętnie przeprowadzimy także lekcje w szkołach i przedszkolach. Postaw na segregację, miej dobrą reputację!

Placówki oświatowe, które chcą wziąć udział w zajęciach, prosimy o kontakt pod adresem: ekosystem@ekosystem.wroc.pl