80 koszy na wałach przeciwpowodziowych we Wrocławiu

08.05.2017 r.

Wały przeciwpowodziowe Odry w okresie letnim stają się miejscem spacerów i wypoczynku mieszkańców. W trosce o porządek i czystość tych terenów spółka Ekosystem ustawiła tam kosze na śmieci. Zestawy pojemników pojawiły się w ośmiu lokalizacjach:

1. ZOO – Bartoszowice (Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka) – od plaży na tyłach ZOO do ul. Urbańskiego (3 zestawy),
2. Zacisze – w okolicach ul. Wojciecha z Brudzewa (1 zestaw),
3. Bujwida – w okolicach ul. Sopockiej i ul. Bujwida (1 zestaw),
4. Karłowice – od mostu Trzebnickiego w stronę mostów Warszawskich (4 zestawy),
5. Toruńska (Grobla Karłowicko-Rędzińska) – od mostów Warszawskiej do mostów Jagiellońskich (4 zestawy),
6. Osobowice – na wysokości głównego wejścia na cmentarz, na wysokości drukarni KEA oraz na wysokości ul. Lipskiej (4 zestawy),
7. Kozanów – w okolicach ul. Celtyckiej oraz ul. Ignuta (2 zestawy),
8. Na Grobli – od kładki Zwierzynieckiej do HOW „Rancho” (2 zestawy).

Każdy z zestawów składa się z: 2 koszy na tworzywa, 1 na szło oraz 1 na odpady zmieszane. Łącznie na wałach przeciwpowodziowych we Wrocławiu ustawiono 80 koszty na śmieci (20 zestawów), które wyposażone są w worki na odpady. Pojemniki znajdują się w takim miejscach, aby zapewnić pojazdom firm sprzątających łatwy dostęp, a wały i międzywały nie były przez nie niszczone. Opróżnianie koszy odbywa się codziennie, a jeśli zajdzie taka potrzeba kosze będą opróżniane kilkukrotnie.