Wiosenne sprzątanie miasta

24.03.2017 r.

W utrzymaniu miasta sezon zimowy trwa od 1 listopada do 31 marca – w tym czasie służby są w gotowości zimowej, a utrzymanie letnie od 1 kwietnia do 31 października.

Chociaż sezon zimowy jeszcze trwa i większość sprzętu pozostaje w gotowości zimowej Ekosystem zlecił już wykonawcom – firmom Trans-Formers, WPO Alba, Suez – pierwsze wiosenne sprzątanie jezdni. Sprzątaniem mechanicznym (przez zamiatarki) objętych jest 7,3 mln m2 czyli ok. 1000 km wrocławskich ulic (I, II i III kolejność). Prace wykonuje 14-15 zamiatarek jezdniowych oraz ponad 50 pracowników oczyszczających wybrane tereny (głównie ścisłe centrum) ręcznie. Prace prowadzone są w różnych porach – główny układ drogowy, czyli najważniejsze trasy komunikacyjne, oczyszczane są poza godzinami szczytu natomiast po bocznych ulicach i osiedlach zamiatarki jeżdżą w godzinach porannych, przedpołudniowych i popołudniowych, w czasie kiedy parkuje tam najmniej samochodów. Zamiatanie chodników wykonywane jest – w miarę możliwości - na bieżąco.

Sprzątanie zostało zlecone w terminie od 6 do 31 marca. Do końca tego terminu wykonawcy mają obowiązek zakończyć prace. Do tej pory zakończono już sprzątanie m.in. na Gądowie, Pilczycach, Popowicach, Kozanowie, Złotnikach, Osobowicach, Różance, Świniarach, Sołtysowicach, Biskupinie, Zaciszu. Aktualnie prace są lub będą prowadzone  na Stabłowicach, Leśnicy, Szczepinie, Kowalach, Pawłowicach, Ołbinie czy Nadodrzu. Wykonawcy – ze względu na uzależnienie prowadzenia prac m.in. od warunków pogodowych, temperatury, awarii sieci, warunków drogowych – nie mają ściśle narzuconych harmonogramów, ale wyznaczony czas, w jakim ulice mają zostać sprzątnięte.

Kolejne sprzątania będą zlecone już w sezonie letnim. Wtedy zamiatarkom towarzyszą także polewaczki, które zmywają jezdnie wodą.