Światowy Dzień Wody we Wrocławiu

17.03.2017 r.

Wrocławskie MPWiK rozpoczęło obchody Światowego Dnia Wody, otwierając w swoim centrum edukacji ekologicznej Hydropolis multimedialną wystawę dla rodzin. Tegoroczna myśl Światowego Dnia Wody nawiązuje nie tylko do wody samej w sobie, ale również do ścieków i zanieczyszczeń.

Ścieki to nie tylko zanieczyszczona woda płynąca w sieci kanalizacyjnej, ale również woda z opadów atmosferycznych. Te ostatnie można używać do między innymi podlewania roślin natomiast ścieki kanalizacyjne mogą stanowić niebezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi.
Dzięki wystawie poznamy nowoczesne metody utrzymywania sieci kanalizacyjnych oraz jak dzięki skutecznemu oczyszczaniu ścieków można dbać o środowisko.

Światowy Dzień Wody będzie obchodzony także w samym Hydropolis. Wszyscy, którzy 22 marca odwiedzą centrum wiedzo o wodzie, mogą liczyć na dodatkowe atrakcje, w tym m.in. efektowne pokazy eksperymentów i prezentację poświęconą sposobom na oszczędzanie wody w codziennym życiu.