Program KAWKA – miejskie dotacje na proekologiczne ogrzewanie

18.01.2017 r.

Od 10 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na proekologiczne ogrzewanie.

Głównym celem programu jest trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewanie gazowe, elektryczne, odnawialne źródło energii lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

O dotacje ubiegać mogą się osoby, będące właścicielami lub posiadający inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym w granicach administracyjnych Wrocławia.

Wnioski składać można od dnia ogłoszenia naboru (10 stycznia 2017 r.) do 26 września 2017 roku. Miasto przewiduje przeznaczyć na ten cel ponad 10 milionów złotych, a okres rozliczenia środków musi nastąp do 20 października.