Już teraz możesz wybrać w czym chcesz zbierać plastik, papier i szkło!

20.12.2016 r.

Informujemy, że od stycznia 2017 r. właściciele domków jednorodzinnych mogą gromadzić odpady segregowane zarówno w workach, jak i pojemnikach. Wyboru można dokonać odrębnie dla każdej frakcji (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane).

 

W celu zamiany worków na pojemniki lub odwrotnie możesz już dziś wypełnić odpowiedni formularz zamieszczony poniżej.

Zamień worek na pojemnik >>

Zamień pojemnik na worek >>

Przypominamy, że dla domków jednorodzinnych przewidziane są następujące urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów:

  • Papier i tektura – pojemnik o pojemności 120 l/240 l lub worek 120 l,
  • Tworzywa sztuczne – pojemnik o pojemności 120 l/240 l lub worek 120 l,
  • Odpady opakowaniowe ze szkła – pojemnik o pojemności 120 l lub worek 80 l.