Wrocław zwycięzcą ECO-MIASTO 2016

10.11.2016 r.

W konkursie ogłoszonym przez Ambasadę Francji, Wrocław zdobył dwie nagrody.

Zwycięskie kategorie to: gospodarka wodna” za budowę przyłączy kanalizacyjnych i wzrost liczby mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów odprowadzania ścieków, Centrum Edukacji Hydrologicznej Hydropolis oraz kampanię informacyjną dot. gospodarki wodnej oraz w kategorii „mobilność zrównoważona” za budowę spójnej i kompleksowej polityki transportowej, ujednolicenie taryf dla poszczególnych środków transportu w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej oraz sieć ładowania pojazdów elektrycznych.

Wrocław jest pierwszym miastem w historii konkursu, które zdobyło nagrodę w dwóch kategoriach.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:
http://eco-miasto.pl/informacje/
http://www.ambafrance-pl.org/Wideo-promujace-4-edycje-Eco-Miasto