Tytuł Gminy Recyklingu oraz nagrodę – Złotą Belę Makulatury otrzymał Wrocław za osiągnięcia w selektywnej zbiórce makulatury.

18.10.2016 r.

Podczas targów w Poznaniu Pol-Eco-System 2016, Wrocław otrzymał nagrodę w zorganizowanym już po raz 17 konkursie Puchar Recyklingu. Nagrodę odebrał Lech Filipiak, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Małgorzata Demianowicz, zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

- Cieszę się, że nasze działania w zakresie gospodarowania odpadami zostały po raz kolejny zauważone przez niezależnych ekspertów. – mówi Lech Filipiak, dyrektor Departamentu Nieruchomości – Jednak werdykt komisji to nie tylko sygnał dla miasta, że idzie w dobrym kierunku, ale przede wszystkim nagroda dla wrocławian za ich zaangażowanie w ochronę środowiska. Docenieni przecież zostali mieszkańcy Wrocławia, którzy coraz więcej starań wkładają w selektywne zbieranie odpadów i dbałość o własne otoczenie. W przyszłym roku ułatwimy im to jeszcze bardziej, zwiększając częstotliwość odbioru niektórych śmieci i ustawiając pojemniki na szkło pod domami. – kończy Filipiak

Złota Bela Makulatury – to nagroda przyznawana za osiągnięcia w zbiórce makulatury. Tegoroczną Wrocław – Gmina Recyklingu, został nagrodzony Złotą Belą Makulatury za wysokie wyniki selektywnej zbiórki papieru i kartonu.
Wrocław otrzymał także wyróżnienie w kategorii „Zielony Kontakt” za zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w debiutującej w tym roku kategorii „Bioodpady”.
W naszym mieście odbiera się średniorocznie ok 270 tys. ton odpadów. Wśród frakcji odbieranych przez mieszkańców wyróżnia się 4 podstawowe grupy: szkło odbierane w gniazdach oraz odbierane bezpośrednio od mieszkańców papier
i karton, tworzywa, odpady zielone oraz odpady zmieszane. Obecnie wskaźnik segregacji sięga ok 30%. W ubiegłym roku od mieszkańców odebrano 12 604 tony papieru, co daje ok 20 kg makulatury na mieszkańca oraz ok 16 300 ton odpadów zielonych. Miasto prowadzi także nagrodzony już w zeszłym roku program udostępniania przydomowych kompostowników oraz ma własną kompostownię odpadów zielonych na Janówku.

Finałowi Konkursu towarzyszyła wystawa RE-DESIGN, która ma na celu promowanie wzornictwa recyklingowego. Na wystawie zaprezentowane zostały różne przedmioty użytku codziennego, takie  jak, pufy ze zużytych opon, meble z palet czy wikliny papierowej, a także eksponaty wykonane z kartonu oraz puszek i butelek PET. Podczas wystawy, którą wspiera firma REMONDIS zaprezentowane są przedmioty wykonane przez artystów, jak i amatorów zafascynowanych technikami wykorzystującymi odpady jako główny materiał do tworzenia nowych form. Wystawę, która dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można podziwiać w dniach 11-14 października w pawilonie 5, sektor G.