Zużyte baterie – co z nimi zrobić?

22.08.2016 r.

Każdy polak zużywa średnio 8 baterii rocznie. Chociaż nie wydaje się być to dużo, należy pamiętać, że jedna mała bateria guzikowa może skazić aż 1 m sześcienny gleby lub zatruć 400 litrów wody. To dlatego tak ważna jest ich odpowiednia utylizacja.

Baterie należy oddzielać od pozostałych odpadów i wynosić do specjalnych punktów. Pojemnik na zużyte baterie znajdziemy w prawie każdym supermarkecie jak również w specjalnych punktach, które znajdziesz tutaj. Należy pamiętać, że tylko odpowiednio użytkowane i przechowywane baterie są bezpieczne.

W sortowniach, zajmujących się recyklingiem baterie są kruszone i dopiero wtedy zostają pozyskane z nich surowce, które później zostaną wykorzystane ponownie. W trosce o środowisko nie wyrzucaj baterii do kosza.