Dodatkowe polewanie ulic latem

22.07.2016 r.

W najgorętsze letnie miesiące najważniejsze ulice miasta będą polewane nie jak dotąd 1 raz w miesiącu, a 1 raz w tygodniu. Zintensyfikowane polewanie rozpoczyna się w ostatnią dekadę lipca i trwać będzie do 3 tygodnia września. W czasie zmywania polewana i oczyszczana jest jezdnia na całej szerokości oraz zatoki autobusowe i parkingowe usytuowane na jej poziomie. Zmywanie usuwa z ulic drobne zanieczyszczenia i pyły oraz pozostałości po zamiataniu mechanicznym.

Prace prowadzą firmy sprzątające, działające na zlecenie Ekosystemu. Polewaczki wyjeżdżają zwykle na ulice między godziną 22 a 6 rano, w godzinach, kiedy jest najmniejszy ruch. Same wozy nie rozwijają dużej prędkości, a w czasie pracy potrzebują dwóch lub trzech tankowań wody. Za jednym razem zabierają ok. 8 000 tysięcy litrów, co pozwala na zmycie około 170 000 m2 powierzchni ulic. W ramach dodatkowych kursów dodatkowo polanych zostanie 1200 kilometrów jezdni.

Oprócz zmywania ulic Ekosystem zleca także zamiatanie ulic za pomocą samojezdnych zamiatarek jezdniowych.

Na dodatkowe polewania Ekosystem otrzymał od miasta 220 tysięcy złotych. Polewanie ulic to jedno z działań (obok programu KAWKA, kontroli palenisk, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej itp.) wdrażanych przez miasto i jednostki miejskie w celu zwiększenia czystości powietrza na terenie Wrocławia. Zmywanie jezdni zmniejsza ilość pyłów na ulicach oraz ilość pyłów zawieszonych w powietrzu.

Na zdjęcie jedna z najnowocześniejszych polewaczek należąca do spółki Chemeko-System.