Nowe Żerniki: informacja o punktach gromadzenia odpadów

14.07.2016 r.

Z uwagi na wykluczenie z dniem 11.07.2016 z użytkowania ulic: Grabowej, Bukowej i Białodrzewnej na osiedlu: Żerniki Nowe wyznaczono zastępcze miejsca gromadzenia odpadów – zgodnie z mapą w załączeniu.
Zgodnie z ustaleniami z Radą Osiedla jak i Kierownikiem Budowy Skanska zaplanowano w sumie cztery lokalizacje rozmieszczone zgodnie z mapą. Na każdym punkcie przewiduje się ustawienie pojemników o następującej ilości i wielkości odbieranych zgodnie z harmonogramem przedstawionym w tabeli. Odpady zielone zgromadzone w workach z tych miejsc będą odbierane co poniedziałek.  Worki przeznaczone na zbiórkę odpadów zielonych, tworzyw sztucznych oraz papieru będą dostarczane do Wykonawcy robót – firmy SKANSKA, które będzie dystrybuować pakiety worków do poszczególnych posesji przylegających do wymienionych ulic.

Mapę osiedla z oznaczeniem punktów gromadzenia odpadów załączamy tutaj:

Nowe Żerniki – organizacja punktów gromadzenia odpadów

LOKALIZACJA RODZAJ POJEMNIKA ILOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZENIE DZIEŃ ODBIORU
1 – BIAŁODRZEWNA 1100L 3 Odpady zmieszane Sobota
1 – BIAŁODRZEWNA 1100L 2 Papier Piątek
1 – BIAŁODRZEWNA 1100L 2 Tworzywa Sztuczne Poniedziałek
2 – BUKOWA 1100L 3 Odpady zmieszane Sobota
2 – BUKOWA 1100L 2 Papier Piątek
2 – BUKOWA 1100L 2 Tworzywa Sztuczne Poniedziałek
3 – GRABOWA od strony ul. Kosmonautów 1100L 5 Odpady zmieszane Sobota
3 – GRABOWA od strony ul. Kosmonautów 1100L 2 Papier Piątek
3 – GRABOWA od strony ul. Kosmonautów 1100L 3 Tworzywa Sztuczne Poniedziałek
4 – GRABOWA od strony ul. Konińskiej 1100L 3 Odpady zmieszane Sobota
4 – GRABOWA od strony ul. Konińskiej 1100L 2 Papier Piątek
4 – GRABOWA od strony ul. Konińskiej 1100L 2 Tworzywa Sztuczne Poniedziałek