Nie wyrzucaj, oddaj potrzebującym! Pomóż innym i podziel się swoimi ubraniami i sprzętami

13.07.2016 r.

Akcja charytatywnaUrząd Miejski Wrocławia rozpoczął akcję „Nie wyrzucaj – Wrocław się dzieli”, która ma na celu z jednej strony pomoc potrzebującym a z drugiej zmniejszenie ilości wyrzucanych śmieci.

Ekolodzy od dawna propagują zasadę 4R. To skrót od słów Reduce, Repair, Reuse, Recycle. W skrócie chodzi o to, aby nie wyrzucać, ale zmniejszać (reduce) liczbę kupowanych i posiadanych rzeczy, zepsute przedmioty naprawiać (repair), a dla niepotrzebnych szukać możliwości powtórnego użycia lub przekazywać komuś, kto może je wykorzystać (reuse). Dopiero gdy nie można wykorzystać żadnej z tych możliwości, przedmiot powinien trafić do śmieci – ale powinien wyrzucony do odpowiedniego pojemnika, by trafił do recyklingu (recycle), a nie np. składowania. Takie działanie zmniejsza liczbę produkowanych przez nas śmieci i tym samym chroni środowisko.

Zachęcamy instytucje, które zbierają i przekazują używane rzeczy potrzebującym, by zgłaszały się do wydziału środowiska z informacją gdzie i jakie rodzaje przedmiotów można przekazywać. Mogą to być meble, niepotrzebne sprzęty, odzież i wiele innych.
Do akcji zgłosiły się już Stowarzyszenie „Iskierka”, Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie „Ludzie Ludziom”, Wrocławskie Hospicjum dla dzieci… itp.

Zachęcamy też mieszkańców do wspierania potrzebujących i przekazywania im niepotrzebnych już ubrań, sprzętów i innych przedmiotów. Rzeczy, które oddajemy, muszą być w bardzo dobrym stanie (czyste, niewybrakowane). Jeżeli przyniesione przez nas rzeczy będą w złym stanie, jednostka ma prawo ich nie przyjąć.

Aktualna baza instytucji przyjmujących takie przedmioty jest dostępna na stronie organizatora: http://www.wroclaw.pl/srodowisko/nie-wyrzucaj-wroclaw-sie-dzieli

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia: wsr@um.wroc.pl