Nowe umowy na odbiór śmieci i nowe zasady odbioru śmieci (od 2017 roku)

14.06.2016 r.

fot. Flickr.com/Free Grunge Textures - www.freestock.ca/CC BY 2.0

We wtorek 7 czerwca otwarto oferty złożone w przetargu na Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora I, II, II i IV (Stare Miasto i Śródmieście, Krzyki, Fabryczna, Psie Pole). Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w jeszcze w czerwcu. Umowy będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 roku. W ramach nowych umów mieszkańcy otrzymają ulepszony i łatwiejszy system odbioru odpadów, przy jednoczesnym braku wzrostu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W przetargu ogłoszonym przez Ekosystem wpłynęły 4 oferty (po jedna na sektor) złożone przez konsorcja firm, które także do tej pory zajmowały się odbieraniem odpadów od wrocławian.
Kwoty zaproponowane przez konsorcja są trochę ni
ższe niż wstępnie szacowana wartość zadań.

Obecnie średnie roczne wydatki Wrocławia na odbiór i zagospodarowanie odpadów wynoszą ok. 171 mln zł i na tej podstawie wstępnie szacowano wartość zadania. W nowych umowach za odbiór i zagospodarowanie odpadów Wrocław będzie płacił ok. 169 mln zł, dzięki czemu opłaty dla mieszkańców nie wzrosną mimo rozbudowania i ulepszenia systemu odbioru odpadów.

W wyniku przetargu i nowych umów od 1 stycznia 2017 roku zwiększy się częstotliwość odbierania od mieszkańców większości frakcji odpadów zbieranych selektywnie, zwiększy się możliwość kontroli nad firmami odbierającymi śmieci a sprzęt wykorzystywany przez te firmy będzie coraz nowocześniejszy.

Najważniejsze zmiany dotyczą segregowania i odbioru szkła (opakowań szklanych) oraz odpadów zielonych. Szkło – tak jak wnioskowali mieszkańcy – będzie odbierane 1 x 2 tygodnie bezpośrednio od mieszkańców, a nie jak do tej pory z miejsc ogólnodostępnych. Odpady zielone będą odbierane 1 x tydzień przez cały rok, bez dotychczasowej przerwy zimowej, a także będą odbierane częściej – do tej pory były odbierane raz na 2 tygodnie. Zwiększona zostanie także częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych – z zabudowy wielorodzinnej będą odbierane 1 raz w miesiącu, nie jak do tej pory raz na 3 miesiące, a z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane nie raz na pół roku, ale raz na 2 miesiące. Nieco zwiększy się także częstotliwość odbioru odpadów opakowaniowych i metalowych. Nie zmienią się jedynie zasady odbioru odpadów zmieszanych oraz makulatury.

Dodatkowo – w ramach prowadzenia przez miasto szerokich działań w walce z zanieczyszczeniami powietrza – na wykonawców, czyli firmy odbierające śmieci, nałożony został także obowiązek sukcesywnego wprowadzania nowoczesnych pojazdów spełniających normy emisji spalin EURO 5 i EURO 6.

Natomiast od wczesnej jesieni rozpocznie się akcja informująca o nadchodzących nowych zasadach odbioru śmieci od mieszkańców.