R jak Redukuj – zajęcia edukacyjne w EkoCentrum

04.05.2016 r.

Fundacja EkoCentrum zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na bezpłatne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej.

Celem kampanii jest powiększanie świadomości na temat stanu lokalnego i globalnego ekosystemu oraz promowanie postaw odpowiedzialności za środowisko i segregację odpadów. Nazwa akcji nawiązuje do zasady 3R, czyli; redukuj ilość odpadów, używaj ponownie i kieruj odpady do recyklingu (ang. reduce, reuse, recycle). Przewidziano 3 czterogodzinne zajęcia salowe dla każdej grupy (łącznie 240 minut), w trakcie których można dowiedzieć się:

- czym jest zasada 3R, jakie są dobre nawyki konsumenckie, jak ograniczać ilość produkowanych odpadów

- czemu się pojawiła i jak przeciwdziałać nadmiernej konsumpcji oraz jakie szkody nam wyrządza

- jak zaplanować kampanię informacyjną na temat ekologii w swojej szkole

Warunki uczestnictwa:

Aby wziąć udział w projekcie, grupa musi uczestniczyć w całym pakiecie zajęć. Te odbywać się będą od kwietnia do 10 grudnia 2016 w godzinach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Zapisać się do projektu można przez wysłanie skanu wypełnionej deklaracji dostępnej na stronie http://www.eko.wroc.pl/index.php/item/185-rekrutacja-na-zajecia-z-cyklu-r-jak-redukuj-zajecia-edukacyjne-w-ekocentrum-wroclaw, na której znajdują się także szczegóły akcji.