Od 1 marca od mieszkańców Wrocławia ponownie odbierane są odpady zielone.

01.03.2016 r.

Po dwumiesięcznej przerwie w styczniu i lutym od 1 marca od mieszkańców Wrocławia ponownie odbierane są odpady zielone – drobne i rozdrobnione gałęzie, zwiędłe, suche kwiaty i liście, skoszona trawa itp. Harmonogramy odbiorów odpadów zielonych są dostępne wraz z pozostałymi harmonogramami na stronie www.ekosystem.wroc.pl oraz stronach firm odbierających śmieci.

Zgromadzone przez mieszkańców zielone śmieci odbierane są z częstotliwością raz na 2 tygodnie. Odpady umieszcza się w brązowych workach dostarczanych przez firmy odbierające i zagospodarowujące odpady.

Zgromadzone odpady można także przywieźć do PSZOKów lub wyrzucać do przydomowych kompostowników wraz z innymi odpadami biodegrowalnymi, takimi jak resztki jedzenia, których jednak nie należy wyrzucać do brązowych worków (Urząd Miejski Wrocławia prowadzi od kilku lat program bezpłatnego użyczania mieszkańcom tych urządzeń).

Z danych statystycznych wynika, że ilość produkowanych przez mieszkańców odpadów zielonych zmienia się sezonowo. Znaczny wzrost odnotowywany jest wiosną (maj i czerwiec), gdy wrocławianie przygotowują ogródki, przycinają gałęzie i koszą trawę. Najwięcej odpadów zielonych odbieranych jest jesienią, w październiku i listopadzie, są to głównie opadające z drzew liście.

W 2015 roku od mieszkańców Wrocławia odebrano niemal 12 600 ton odpadów zielonych łącznie z odebranymi w czasie akcji „choinka” świątecznymi drzewkami – ponad 200 ton. W tym roku w styczniu i w lutym w ramach akcji „choinka” odebrano ok. 180 ton drzewek – przyjmując, że jedno drzewko waży ok. 10 kg liczbę odebranych choinek można szacować na ok. 18 tysięcy sztuk

Zmiany od 1 stycznia 2017 roku!

Od 2017 roku, w odpowiedzi na głosy mieszkańców, zmieni się system odbioru odpadów – w tym odpadów zielonych. Zielone śmieci będą odbierane z większą częstotliwością także w miesiącach zimowych – nie będzie więc osobnej akcji „choinka”, lecz stanie się częścią zwykłego harmonogramu. Kolejne zmiany dotyczą m.in. odbioru szkła – odbiór bezpośrednio od mieszkańców zmieszanej frakcji szkła białego i kolorowego i zagęszczenie ogólnodostępnych pojemników w zabudowie wielorodzinnej oraz zwiększenie częstotliwości odpadów wielkogabarytowych.