Odpady wielomateriałowe: jak segregować? Gdzie wyrzucać? Kilka porad

29.01.2016 r.

fot. Gerald Au/ (CC BY-SA 2.0)/ flickr.com

Chcąc być eko, wcale nie musimy bać się opakowań wielomateriałowych. Mają one wiele zalet, z których nie trzeba rezygnować, jeśli tylko przyswoi się wiedzę o tym jak je segregować i jak przygotowywać do recyklingu.

Najbardziej typowym opakowaniem wielomateriałowym jest karton mleka z aluminiową lub polietylenową warstwą wewnątrz. Jego używanie ma wiele zalet odczuwalnych zarówno dla konsumenta, producenta, jak i handlowca. Tego rodzaju opakowanie jest bardzo lekkie, a więc opłacalne w transporcie, higieniczne i hermetyczne, co umożliwia przechowywanie towaru również poza chłodnią.

Co więcej, tego rodzaju rozwiązanie jest wyjątkowo funkcjonalne. Można zaprojektować różne pojemności, kształty i zamknięcia umożliwiające wielokrotne otwieranie. Jest też bezpiecznie w użyciu, bo się nie potłucze i bezpieczne dla środowiska, o ile podda się je recyklingowi lub spalaniu z odzyskaniem energii.

Jak wygląda selektywna zbiórka odpadów wielomateriałowych?

Aby kartony po mleku i sokach mogły zostać poddane recyklingowi, powinniśmy oddzielić je od pozostałych rodzajów odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. opakowania kartonowe do płynnej żywności zbiera się w pojemnikach żółtych oznaczonych napisem „metale, tworzywa sztuczne”.

W kolejnzm kroku odpadz te trafiają do sortowni, gdzie w procesach mechanicznych i ręcznie zostają podzielone na grupy odpadowe. Na tym etapie kartony oddzielane są od innych odpadów, po czym przewozi się je do recyklera.

Najbardziej popularną metodą recyklingu jest odzysk celulozy w papierni. Wysortowane opakowania kartonowe wrzucane są do hydropulpera, gdzie zalewane są wodą o temperaturze otoczenia i mieszane przez ok. 20 minut w celu rozwłóknienia kartonu. W ten prosty sposób bez użycia środków chemicznych odzyskuje się wysokiej jakości celulozę pierwotną o długich włóknach, która stanowi cenny surowiec do dalszej produkcji papieru lub tektury.

Odpady powstające w papierniach po oddzieleniu celulozy mogą być również poddane recyklingowi. Folia aluminiowa i polietylen podlegają dalszemu przetwarzaniu – w połączeniu z innymi plastikami są wykorzystywane do produkcji m.in. mebli ogrodowych, pojemników na odpady, kwietników dekoracyjnych czy uchwytów do narzędzi domowych.