Zmiany w pracy PSZOK

31.12.2015 r.

Informujemy, że w sobotę 2 stycznia 2016 roku nieczynny będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Michalczyka 9.

Przypominamy też o zmianach w pracy biur i punktów PSZOK oraz w harmonogramach odbioru odpadów, związanych z Nowym Rokiem.

Zmienione harmonogramy dostępne są pod adresem: http://ekosystem.wroc.pl/gospodarowanie-odpadami/harmonogram-wywozu-odpadow/