Rozpoczął się sezon zimowy w utrzymaniu i oczyszczaniu ulic i dróg Wrocławia

03.11.2015 r.

fot. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. oraz SITA ZACHÓD, Spółka. z o.o.

Od 2 listopada ulice miasta objęte są utrzymaniem zimowym. Sezon zimowy rozpoczął się 1 listopada i trwa do 31 marca. W kwietniu miasto ponownie będzie w systemie letnim.

Planowym zimowym oczyszczaniem jest objęte 1 055 kilometrów dróg  publicznych (w zarządzie ZDiUM) oraz chodniki i ciągi pieszo-rowerowe – 1 087 lokalizacji o powierzchni 1 434 868 m², parkingi – 57 lokalizacji o powierzchni 66 961 m², wydzielone ścieżki rowerowe – 68 lokalizacji o powierzchni 120 574 m² oraz 1 721 przystanki komunikacji zbiorowej. Za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i osiedlowych, dróg zakładowych, placów przed dworcami kolejowymi i autobusowym zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – są odpowiedzialni zarządcy tych terenów. Za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach są odpowiedzialni właściciele przyległych nieruchomości.

W ramach utrzymania zimowego zlecane są następujące prace: sprzątanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w technologii zamiennej (zimowej) kilka razy w tygodniu, oczyszczanie jezdni w technologii zamiennej (zimowej) w zależności od warunków pogodowych, sprzątanie parkingów, przystanków, wydzielonych ścieżek rowerowych oraz przejść podziemnych a także gotowość zimowa oraz akcje zima, polegające na usuwaniu śniegu i lodu z jezdni. Na terenie miasta ustawiane już są 163 skrzynie z piaskiem służącym do posypywania śliskich nawierzchni.

Droga krajowa 98 (39 km) – al. Karkonoska, ul. Wyścigowa, ul. Ślężna, ul. Dyrekcyjna, ul. Kazimierza Pułaskiego, pl. Walerego Wróblewskiego, pl. Społeczny, pl. Grunwaldzki, al. Jana Kochanowskiego, al. Aleksandra Brucknera, ul. Bolesława Krzywoustego, al. Jana III Sobieskiego jest objęta utrzymaniem w standardzie drugim podwyższonym. Natomiast utrzymaniem zimowym w drugim standardzie objęto 1 016 kilometrów dróg o znaczeniu strategicznym dla aglomeracji miejskiej Wrocławia, czyli drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne, po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej na obszarze dzielnicy lub osiedla, a także stanowiące dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Prace – zarówno letnie jak i zimowe prowadzą w poszczególnych rejonach miasta 3 przedsiębiorstwa: Stare Miasto, Krzyki – Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS – FORMERS Wrocław Sp. z o.o., Dyspozytor – 71 328-70-36; Śródmieście, Psie Pole – Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. Dyspozytor – 71 337-52-34; Fabryczna – SITA ZACHÓD, Spółka. z o.o. Dyspozytor: 797 400 333

Firmy zagwarantowały w sumie 72 jednostki specjalistyczne biorące udział w akcjach odśnieżania lub odladzania jezdni, w tym: 47 pługosyparek jezdniowych z układem do zraszania solanką, 20 pługosyparek chodnikowych i samochodów dostawczych. W magazynach są już także przygotowane (zgodnie z umowami) specjalistyczne środki do posypywania jedni: ponad 4 tysiące ton chlorku sodu, niemal 90 ton chlorku wapnia, który działa w niższych temperaturach, 13 ton chlorku magnezu oraz 555 ton kruszywa.

Planowany miesięczny koszt utrzymania dróg w sezonie zimowym (koszt gotowości technicznej wykonawców, zimowe utrzymanie jezdni, zamiatanie jezdni, zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wydzielonych ścieżek rowerowych i przystanków) wynosi niecałe 4 mln zł.