Zmiany w organizacji pracy PSZOK-ów i Ekosystemu 15 i 17 sierpnia

31.07.2015 r.

W dniach 15 i 17 sierpnia br. zostanie zmieniona organizacja pracy w Ekosystemie oraz w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zmiana wynika z art. 130. § 2 Kodeksu pracy dotyczącego odbierania dnia wolnego, za święto wypadające w sobotę.

W sobotę, 15 sierpnia, nieczynne będą Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Michalczyka oraz Janowskiej, a także kompostowania miejska.

W poniedziałek, 17 sierpnia, nieczynne będą biura oraz infolinia Ekosystemu (dzień wolny za święto przypadające na sobotę, 15 sierpnia). Czynne będą natomiast Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz kompostownia miejska.

  • PSZOK przy ul. Michalczyka w godzinach 8-17
  • PSZOK i kompostownia przy ul. Janowskiej w godzinach 7-15