EkoPaki w bibliotekach. Dzięki temu projektowi dzieci nauczą się zasad recyklingu

15.07.2015 r.

EkoPaki to zestawy edukacyjne na temat recyklingu opakowań i zrównoważonego rozwoju, które będą rozdawane w bibliotekach w całej Polsce.

Projekt ma na celu pokazanie, czym jest zamknięty obieg surowców, aby dzieci zrozumiały, że to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale materiał, z którego można stworzyć coś nowego.

Wiek wczesnoszkolny to idealny moment na edukację ekologiczną. To właściwy czas na naukę oszczędności, ochrony środowiska, odpowiedzialności. W projekcie EkoPaki dzieci otrzymują jasny przekaz: „kupuj rzeczy tylko wtedy, gdy absolutnie ich potrzebujesz. Gdy z kolei wyrzucasz odpady – staraj się zrobić wszystko, aby jak największa część mogła zostać ponownie wykorzystana”.

Do programu dołączyło aż 370 bibliotek z całej Polski. Biblioteki z Dolnego Śląska i województwa małopolskiego przodują w tym projekcie. Siłą naszego regionu okazały się małe miejscowości, z których do programu trafiło pięć bibliotek.

Pierwszych pięćdziesiąt filii już w lipcu otrzyma EkoPakę poświęconą tematowi drewna. Znajdą się w niej gry edukacyjne, artykuły plastyczne, zabawki i scenariusze zajęć dla dzieci. Nad dostosowaniem scenariuszy i zadań do wieku oraz możliwości młodych uczestników pracowali specjaliści z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

Projekt „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” otwarty jest dla wszystkich. Na stronie www.ekopaka.org oraz na facebookowej stronie programu udostępniane są materiały potrzebne do tego, by samodzielnie realizować zajęcia edukacji ekologicznej oraz propozycje dodatkowych aktywności związanych z danym surowcem. Wkrótce rozpoczną się również konkursy dla wszystkich chętnych, w których będzie można wygrać pomoce edukacyjne, zabawki, artykuły plastyczne.

Jest to pierwsza ogólnopolska edycja programu „EkoPaka” realizowanego przez Interseroh Organizację Odzysku Opakowań S.A. Potrwa ona do czerwca 2016 roku.