Nowe umowy na sprzątanie miasta

06.07.2015 r.

fot. Maciek Lulko/ (CC BY-NC 2.0)/ flickr.com

Od 1 lipca firmy sprzątające miasto pracują na podstawie nowych umów. Letnie i zimowe utrzymanie miasta do marca 2017 roku będzie kosztowało ok. 116 mln złotych.

Dwa podstawowe zadania Ekosystemu to gospodarowanie odpadami oraz sprzątanie miasta – przede wszystkim pasa drogowego oraz części terenów gminnych. Na cele gospodarowania odpadami i sprzątania miasto jest podzielone na 5 sektorów: Stare Miasto, Śródmieście, Krzyki, Fabryczna i Psie Pole, stąd na utrzymanie każdego z tych rejonów została podpisana osobna umowa.

Przetarg na sprzątanie miasta z podziałem na pięć zadań obejmujących poszczególne sektory został ogłoszony pod koniec marca a rozstrzygnięty 3 czerwca, następnie podpisywane były kolejne umowy, tak by do 1 lipca dopełnione były wszelkie formalności. Nowy przetarg został ogłoszony ze względu na zakończenie się starych umów.

W praktyce mieszkańcy nie odczują różnicy, a miasto jest sprzątane płynnie, takim samym trybem jak do tej pory.

W sektorze 1 – Stare Miasto utrzymanie prowadzi Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.,

W sektorze 2 – Śródmieście zadanie realizować będzie konsorcjum firm : Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. i CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

W sektorze 3 – Krzyki zadanie będzie realizować konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. i Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

W sektorze 4 – Fabryczna prace realizuje konsorcjum firm: SITA Zachód Sp. z o.o. oraz CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

W sektorze 5 – Psie Pole prace realizuje konsorcjum firm: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. i Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. –

Umowy są zawarte do końca marca 2017 roku.

Miasto objęte jest utrzymaniem letnim przez 7 miesięcy w roku, od kwietnia do października, a zimowym przez 5 miesięcy, od listopada do końca marca.

Utrzymanie miasta w czystości i porządku w sezonie letnim obejmuje przede wszystkim sprzątanie pasa drogowego – dróg publicznych zarządzanych przeze ZDiUM. Jezdnie są zamiatane z częstotliwością 5 razy w tygodniu do 1 razu w miesiącu lub utrzymywane w stałej czystości (w okolicy Rynku).

Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe są oczyszczane od 2 do 5 razy w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystości. Parkingi oczyszczane są raz w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystości, zieleńce oczyszczane są z częstotliwością od 2 razy w tygodniu do 1 raz w miesiącu lub utrzymywane są w stałej czystości.

W ramach letniego sprzątania miasta jezdnie są także zmywane, oczyszczane są przystanki, ścieżki rowerowe oraz niemal 30 przejść podziemnych. Oczyszczane są także wydzielone torowiska i pętle tramwajowe oraz uliczne pojemniki na odpadki (kosze).

W ramach sezonu zimowego prowadzone są prace polegające na sprzątaniu miasta m.in. – oczyszczanie jezdni w technologii zamiennej (bez użycia wody), oczyszczanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, oczyszczanie przejść podziemnych a także – w zależności od aury – prowadzona jest „akcja zima”, czyli odśnieżanie lub odladzanie nawierzchni.

Planowym zimowym oczyszczaniem jest objętych ponad 1 000 kilometów dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych o powierzchni 1 291 032 m², ścieżki rowerowe o powierzchni 102 380 m², parkingi w 54 lokalizacjach o powierzchni 58 630 m² oraz 1 707 przystanków komunikacji zbiorowej. Firmy sprzątające są w sezonie zimowym przygotowane do prowadzenia akcji odśnieżania, w gotowości jest 60 wozów specjalistycznych oraz środki do posypywania jezdni. W ostatnim sezonie przeprowadzono 9 „akcji zima”, podczas których zużyto około 1800 ton soli. Dodatkową, 10 akcję przeprowadzono już w sezonie letnim w nocy z 2 na 3 kwietnia. Dla porównania w poprzednim sezonie pługi wyjechały 5 razy, dwa lata temu 13, a cztery lata temu 45 razy.

Warto tez pamiętać, że za utrzymanie porządku w większości przypadków odpowiadają właściciele i zarządcy nieruchomości, zarówno terenów jak i budynków. Za tereny należące do prywatnych właścicieli odpowiadają ich właściciele, za tereny spółdzielni – spółdzielcy, a za tereny wspólnotowe – wspólnoty i zarządcy, działający na ich zlecenie. Warto też wspomnieć, że za utrzymanie czystości, czyli sprzątanie, zamiatanie i odśnieżanie chodników odpowiadają zarządcy przyległych nieruchomości.