Rusza pierwszy „Plebiscyt na Czystą Gminę”!

28.05.2015 r.

fot. Alan Bloom/ (CC BY-NC-ND 2.0)/ flickr.com

Od 28 maja Polacy mogą wybierać najczystszą gminę w kraju. „Plebiscyt na Czystą Gminę” obejmie 2 479 gmin i jest jednym z elementów tegorocznej 22. edycji Sprzątania Świata, odbywającej się pod hasłem „Wyprawa-PoPrawa”.

Zadaniem Plebiscytu jest sprawdzenie aktualnej sytuacji i wyróżnienie tych gmin, które nie tylko dbają o utrzymanie czystości na swoim terenie, ale w czynny sposób reagują na potrzeby swoich mieszkańców. Wyniki „Plebiscytu na Czystą Gminę”, Fundacja Nasza Ziemia wykorzysta do nakreślenia obrazu czystości w polskich gminach i podsumowania podejścia do egzekwowania przez nie prawa.

Gminy będzie można wybierać biorąc pod uwagę kryteria, takie jak: ogólny ład i porządek, należyte informowanie społeczności lokalnych o zasadach działania systemu gospodarki odpadami oraz reakcja władz na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości. Zwycięzcy wybrani zostaną w trzech kategoriach: gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska.

Z badań przeprowadzonych w 2013 roku „Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków” wynika, że ponad jedna czwarta badanych (27%) zadeklarowała, że udzielała się na rzecz swojej okolicy lub miejscowości, w której mieszka. Prawie połowa (49%) jako przeszkodę wskazuje brak czasu i zbyt duże obciążenie obowiązkami zawodowymi.

Dlatego Fundacja Nasza Ziemia postanowiła ułatwić Polakom działanie w społeczności lokalnej. „Plebiscyt na Czystą Gminę” jest odpowiedzią na potrzeby tych, którzy w aktywny sposób chcą wpływać na decyzje podejmowane przez władze gmin.

Każdy może oddać głos na wybraną gminę lub gminy od 28 maja do 18 września za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej rEKOnesans oraz poprzez stronę internetową www.sprzatanieswiata-polska.pl.

Dzięki aplikacji mobilnej „rEKOnesans”, można również przeprowadzać zwiady w terenie oraz zaznaczać uchybienia w swojej gminie takie, jak:

  • brak koszy na odpady
  • dzikie wysypiska
  • śmieci na poboczach dróg
  • brak pojemników do segregacji

Jak podkreśla Sławek Brzózek, prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia: „Po ostatnich zmianach ustawy śmieciowej gminy mają narzędzia pozwalające sprawniej organizować odbiór i utylizację odpadów komunalnych oraz dbać o czystość w gminach. Chcąc ułatwić mieszkańcom polskich gmin dbanie o nasze wspólne otoczenie, realizujemy szereg działań od uruchomienia aplikacji „rEKOnesans”, czy rozpoczęcia pierwszego „Plebiscytu na Czystą Gminę”, po udostępnienie bazy osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami we wszystkich polskich gminach na stronie www.naszaziemia.pl”.

Osoby chcące uzyskać więcej szczegółów na temat „Plebiscytu na Czystą Gminę” zachęcamy do kontaktu z koordynatorem: Małgorzatą Izdebską malgosia.izdebska@naszaziemia.pl.

Tegoroczna kampania „Sprzątanie świata – Polska” została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego. W Komitecie Honorowym znalazł się Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.