Letnie utrzymanie miasta

10.04.2015 r.

Od początku kwietnia do końca października miasto objęte jest utrzymaniem letnim.

Utrzymanie miasta w czystości i porządku w sezonie letnim obejmuje przede wszystkim sprzątanie pasa drogowego – dróg publicznych zarządzanych przeze ZDiUM.

Prace prowadzone w ramach letniego utrzymania są prowadzone z różną częstotliwością, w zależności od tego, gdzie dana ulica jest położona i w zależności od częstotliwości użytkowania.
· Jezdnie są zamiatane z częstotliwością 5 razy w tygodniu do 1 razu w miesiącu lub utrzymywane w stałej czystości (w okolicy Rynku)
· Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe są oczyszczane od 2 do 5 razy w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystości.
· Parkingi oczyszczane są raz w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystości
· Zieleńce oczyszczane są z częstotliwością od 2 razy w tygodniu do 1 raz w miesiącu lub utrzymywane są w stałej czystości.
W ramach letniego sprzątania miasta jezdnie są także zmywane, oczyszczane są przystanki, ścieżki rowerowe oraz niemal 30 przejść podziemnych. Oczyszczane są także wydzielone torowiska i pętle tramwajowe oraz uliczne pojemniki na odpadki (kosze).

Miesięczny koszt letniego utrzymania pasa drogowego wynosi ok. 2 mln złotych.

Koniec sezonu zimowego

31 marca zakończył się sezon zimowy. W ramach sezonu zimowego prowadzone są prace polegające na sprzątaniu miasta m.in. – oczyszczanie jezdni w technologii zamiennej (bez użycia wody), oczyszczanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, oczyszczanie przejść podziemnych a także – w zależności od aury – prowadzona jest „akcja zima”, czyli odśnieżanie lub odladzanie nawierzchni. Planowym zimowym oczyszczaniem jest objętych ponad 1 000 kilometów dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych o powierzchni 1 291 032 m², ścieżki rowerowe o powierzchni 102 380 m², parkingi w 54 lokalizacjach o powierzchni 58 630 m² oraz 1 707 przystanków komunikacji zbiorowej.

Firmy sprzątające są w sezonie zimowym przygotowane do prowadzenia akcji odśnieżania, w gotowości jest 60 wozów specjalistycznych oraz środki do posypywania jezdni.

W mijającym sezonie przeprowadzono 9 „akcji zima”, podczas których zużyto około 1800 ton soli (w większości chlorek sodu i niewielka ilość chlorku magnezu). Dodatkową, 10 akcję przeprowadzono już w sezonie letnim w nocy z 2 na 3 kwietnia. Dla porównania w poprzednim sezonie pługi wyjechały 5 razy, dwa lata temu 13, a cztery lata temu 45 razy.
Pieniądze zaoszczędzona na \”akcji zima\” Ekosystem przeznacza na zintensyfikowane sprzątanie w sezonie letnim.

Miesięczny koszt zimowego utrzymania pasa drogowego wynosi ponad 4,5 mln zł.