Segregacja odpadów po wiosennych porządkach i remontach

31.03.2015 r.

Wraz z nadejściem wiosny w wielu domach i mieszkaniach ruszają remonty. Mieszkańcy nie zawsze wiedzą gdzie wyrzucić gruz, stare meble, czy niezużytą farbę. Podpowiadamy, co można z nimi zrobić.

Przy gruntownej renowacji domów najtrudniej pozbyć się gruzu i pustaków. Niewielkie ilości tych materiałów można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Kazimierza Michalczyka 9, ul. Janowskiej 51. PSZOK przyjmie również niewielkie ilości odpadów betonu, gruzu betonowego, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych (cegły, dachówki, terakota, gres). Pozostawienie tego typu surowców w PSZOK-u miejscu jest bezpłatne, przez co odbywa się z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska.

Wywożenie śmieci na skraj lasów i rzek jest groźne dla środowiska i grozi mandatem pieniężnym. Jeśli z remontem lub rozbiórką wiąże się nagromadzenie większej ilości surowców, to dobrym wyjściem jest zamówienie kontenera lub worka typu „big bag” od firmy zajmującej się tego typu usługami.

Z pomocą mogą również przyjść osoby, które chętnie odbiorą lub odkupią tego rodzaju odpady, by móc wykorzystać je pod budowę. Trudności nie przysparza również odnalezienie chętnych do odebrania pozostałości cementu, gipsu i wapna. Wapno wykorzystuje się bowiem do wzbogacenia zakwaszonej gleby. A zbrylony cement może zastąpić gruz pod fundament dla słupków lub ogrodzeń.

Odpadami budowlanymi często stają się folie, styropiany, druty, pozostałości farb i rozpuszczalników, opakowania po lakierach. Zwłaszcza te ostatnie emitują do środowiska wiele szkodliwych substancji, zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt. Dlatego nie można wylewać do kanalizacji resztek tych płynów, ani palić opakowań po nich. Warto mieć na uwadze, że niektórzy producenci przyjmują stare farby, a niezużyte resztki mogą też być wykorzystane przy późniejszych pracach domowych. W celu ostatecznego pozbycia się ich należy odnieść je do punktu PSZOK.

Częstym problemem wielu osiedli jest pozostawianie odpadów wielkogabarytowych tuż obok śmietników. Przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć wszystkie elementy drewniane i drewnopochodne. Planując wymianę mebli należy zatem pamiętać, by stare kanapy, regały, krzesła samodzielnie przywieźć do punktu PSZOK lub wyrzucić do specjalnych kontenerów.

Zobacz daty odbioru odpadów wielkogabarytowych

Takie pojemniki są opróżniane co najmniej raz na sześć miesięcy (w przypadku budynków do 4 lokali) lub nie mniej niż raz na dwa miesiące (w przypadku budynków powyżej 4 lokali). Istnieje też możliwość poproszenia zarządcy budynku lub osiedlowych radnych o kontakt ze spółką Ekosystem, w celu wyznaczenia miejsca i terminu podstawienia takiego konteneru.

W trakcie przeprowadzki lub zwykłych porządków może okazać się, że część garderoby, czy starych zabawek wymaga segregacji. Niepotrzebną odzież w dobrym stanie warto oddać osobom potrzebującym. Zniszczone ubrania można wrzucić do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

Zabawki często wykonane są z tworzyw sztucznych, a więc by dobrze je posegregować należy oddzielić te posiadające odpowiednie oznaczenia informujące, że dany produkt nadaje się do recyklingu lub powtórnego wykorzystania od tych, które go nie posiadają. Zabawki, które poddają się recyklingowi można wrzucać do żółtych pojemników.