Od wiosny ponownie odbieramy odpady zielone

03.03.2015 r.

Na wiosnę Ekosystem rozpoczyna odbiór odpadów zielonych z tych nieruchomości, których właściciele zadeklarowali segregację odpadów. Odpady zielone należy wrzucać do brązowych worków.

Worki dostarczają firmy obsługujące poszczególne sektory. Te same firmy odpowiedzialne są również za wywóz odpadów z Twojej nieruchomości.

Harmonogram odbioru odpadów zielonych jest podawany na stronach firm, które odbierają śmieci w poszczególnych częściach miasta.

Zobacz harmonogramy wywozu odpadów

Odpady zielone to wszelkiej maści rośliny, które bardzo często zalegają na naszych balkonach i tarasach, a także w ogródkach. Co istotne: nie wyrzucamy ich do pojemników na odpady zmieszane.

Odpadami zielonymi nie są zatem resztki jedzenia, ani inne odpady kuchenne, popiół czy niedopałki po papierosach. Przy zbieraniu liści czy koszeniu trawy warto zatem pamiętać, by uważnie wrzucać zawartość do worka, a pozostałe śmieci segregować w przeznaczonych do tego pojemnikach.

Worki z odpadami zielonymi można także przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK-a jednorazowo można przywieźć maksymalnie sześć worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l. Odpady zielone, zgodnie ze stosowną uchwałą, odbierane są co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od początku marca do końca grudnia. Między 1 stycznia a 28 lutego w odbieraniu odpadów zielonych jest przerwa.