Wszystko, co musisz wiedzieć o PSZOK

21.01.2015 r.

Z naszego tekstu dowiesz się, gdzie we Wrocławiu znajdują się Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także jakie odpady można tam oddać, w jakich ilościach i na jakich warunkach.

We Wrocławiu mamy dwa PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeden mieście się przy ulicy Kazimierza Michalczyka 9, drugi – przy ulicy Janowskiej 51.

Pierwszy PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 17, a w soboty o 8 do 16. Drugi punkt działa tylko od poniedziałku do piątku między godziną 7 a 15.

Sprawdź, gdzie dokładnie znajdują się wrocławskie PSZOK-i

Jakie odpady można oddać do PSZOK-a?

Jak sama nazwa wskazuje, PSZOK to punkt selektywnej zbiórki odpadów, a więc nie przyjmuje odpadów zmieszanych. Innymi słowy – oddasz tam tylko posegregowane śmieci.

Możesz tam dostarczyć odpady wielkogabarytowe, opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna, z metalu, ze szkła, a także opakowania wielomateriałowe, odpady zielone (czyli choćby liście, skoszoną trawę czy niewielkie gałęzie), zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje i farby czy wreszcie odpady remontowe i budowlane, czyli m.in. gruz.

Zanim pojedziesz do PSZOK-a

Jest jednak kilka zastrzeżeń i obostrzeń, które warto znać, zanim odwiedzi się PSZOK.

  • Pierwsze dotyczy odpadów zielonych – jednorazowo możesz przywieźć maksymalnie 6 worków o pojemności od 60 do 120 litrów.
  • Drugie – do PSZOK-a możesz oddać tylko niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, czyli odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.
  • Trzecie – PSZOK bezpłatnie przyjmuje jedynie odpady komunalne. A to znaczy, że jeśli jesteś przedsiębiorcą, nie możesz oddać tam odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
  • Czwarte – pracownicy PSZOK nie wyjmą za Ciebie przywiezionych odpadów z pojazdu. Wskażą jedynie miejsce, gdzie należy je zanieść oraz w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.
  • Piąte – odpady wymagające opakowania są przyjmowane tylko w szczelnych, niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów.