Akcja Zima już trwa. Sprawdź, kto odpowiada za odśnieżanie ulic i chodników

16.12.2014 r.

Od początku listopada do końca marca przyszłego roku we Wrocławiu trwa Akcja Zima. Z naszego tekstu dowiecie się, kto odpowiada za odśnieżanie dróg i chodników, a także do kogo należy się zgłosić, jeśli wasza ulica nie jest utrzymana w odpowiednim stanie.

We Wrocławiu, choć jeszcze nie ma śniegu, obowiązuje już zimowe utrzymanie dróg. Nadzór nad nim sprawuje Ekosystem. Zimowym oczyszczaniem objęte jest ponad tysiąc kilometrów dróg w naszym mieście, a także chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, wydzielone ścieżki rowerowe, parkingi i przystanki komunikacji miejskiej.

Jak tłumaczą urzędnicy, utrzymaniem zimowym objęto 995 kilometrów dróg o strategicznym znaczeniu dla wrocławskiej aglomeracji miejskiej (czyli drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, po których jeździ komunikacja miejska czy stanowią dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej).

Z kolei utrzymaniem zimowym w standardzie podwyższonym objęte jest 39 kilometrów w ciągu drogi krajowej nr 98. To al. Karkonoska, ul. Wyścigowa, ul. Ślężna, ul. Dyrekcyjna, ul. Kazimierza Pułaskiego, pl. Wróblewskiego, pl. Społeczny, pl. Grunwaldzki, al. Jana Kochanowskiego, al. Aleksandra Brucknera, ul. Bolesława Krzywoustego, al. Jana III Sobieskiego.

- W razie wystąpienia bardzo trudnych warunków na drogach nieujętych w działaniach planowych – niektóre drogi osiedlowe w zarządzie gminy – wykonawcy są przygotowani logistycznie i sprzętowo do ich udrażniania (solenie i pługowanie) na zlecenie zarządcy – zapewniają przedstawiciele Ekosystemu.

Kto odpowiada za utrzymanie dróg?

Na Starym Mieście, Krzykach i Psim Polu za utrzymanie dróg odpowiada Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS – FORMERS Wrocław. Więc jeśli w tych dzielnicach drogi nie są odśnieżane, można zgłosić to do dyspozytora tej firmy pod numerem 71 328-70-36.

Na Śródmieściu drogi utrzymuje Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA (telefon do dyspozytora to 71 337-52-34), a na Fabrycznej SITA Zachód (dyspozytor dostępny pod numerem 797 400 333).

Wszystkie te firmy dysponują odpowiednim sprzętem: pługosyparkami jezdniowymi i chodnikowymi czy samochodami dostawczymi. Jak tłumaczą urzędnicy, w pasie drogowym ustawiono także 202 skrzynie z piaskiem do oczyszczania przystanków, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów i wydzielonych ścieżek.

Pamiętajmy jednak, że obowiązek utrzymywania dróg i chodników zimą nie ciąży tylko na służbach miejskich. Takie obowiązki mają też zarządcy i właściciele nieruchomości. Zarządcy są odpowiedzialni za utrzymanie dróg wewnętrznych (czyli m.in. dróg osiedlowych, zakładowych czy też placów przed dworcami). Z kolei za usuwanie śniegu, błota i lodu na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości.

Przypomnijmy, że za niewywiązywanie się z tych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć na właściciela lub zarządcę nieruchomości mandat w wysokości 100 złotych.

Śnieg i lód nie musi być usuwany z terenu nieruchomości – mogą być gromadzony w miejscach, w których nie utrudnia ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej  zieleni. Ważne, by była zachowania możliwość odpływu wody roztopowej do kanalizacji.

Do odśnieżania i usuwania lodu można stosować dopuszczone środki chemiczne (chlorek sodu, chlorek magnezu czy chlorek wapnia), a także piasek i kruszywo. Co niezwykle istotne, soli można używać wyłącznie na terenach utwardzonych, gdzie wody roztopowe odpływają do kanalizacji. Nie wolno jej stosować na terenach zielonych.