Zadbaj o środowisko, redukuj odpady

09.11.2014 r.

Ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów mają ogromny potencjał. To akcja, która ma uświadomić nam, jak dużo od nas zależy i jak codzienna segregacja odpadów może przyczynić się do poprawy jakości życia.

Od 22 do 30 listopada trwać będzie Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Celem jest zwiększenie wiedzy na temat sposobów zmiany nawyków w Europie oraz dyskusja na temat oszczędnego gospodarowania zasobami i gospodarki obiegowej. W ramach programu mowa będzie przede wszystkim o sposobach redukcji odpadów, recyklingu i ponownym wykorzystaniu produktów.

Inicjatywy takie mają za zadanie upowszechniać w społeczeństwie ideę wytwarzania zerowej ilości odpadów. Europejczycy wytwarzają rocznie ponad 500 kg odpadów komunalnych na osobę, jednak liczba ta waha się od 300 do 700 kg w różnych państwach członkowskich.

Przeciętnie połowa z tych odpadów poddawana jest recyklingowi, ale państwa członkowskie ogromnie różnią się między sobą pod tym względem. W niektórych państwach wyeliminowano składowanie, a współczynnik recyklingu wynosi 70 proc., w innych recykling obejmuje niewielką ilość odpadów a ponad 90 proc. odpadów komunalnych jest składowane.

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów obchodzony jest po raz szósty. Patronat nad Tygodniem objęli komisarz UE ds. środowiska Karmenu Vella oraz komisarz UE ds. zdrowia Vytenis Andriukaitis.