Zbliża się zima – zimowe utrzymanie miasta

01.11.2014 r.

Od 1 listopada do 31 marca we Wrocławiu formalnie trwa zima, a drogi publiczne są objęte zimowym utrzymaniem. Oznacza to przede wszystkim, że wykonawcy są w stanie stałej gotowości do odśnieżania dróg i usuwania śliskości, a ulice są sprzątane w tzw. technologii zamiennej (bez zraszania nawierzchni).

Ekosystem nadzoruje zimowe utrzymanie dróg publicznych (zgodnie z ustawą o drogach publicznych) w zarządzie ZDiUM. Planowym zimowym oczyszczaniem objęte jest 1 034 kilometry dróg, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o powierzchni 1 291 032 m², ścieżki rowerowe o powierzchni 102 380 m², parkingi w 54 lokalizacjach o powierzchni 58 630 m² oraz 1 707 przystanków komunikacji zbiorowej.

Utrzymaniem objęto drogi o strategicznym znaczeniu dla aglomeracji miejskiej Wrocławia, tj.: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne o znaczącej roli komunikacyjnej, stanowiące dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej oraz trasy komunikacji zbiorowej (w standardzie II). Utrzymaniem zimowym w standardzie II podwyższonym objęta jest droga krajowa nr 98: al. Karkonoska, ul. Wyścigowa, ul. Ślężna, ul. Dyrekcyjna, ul. Kazimierza Pułaskiego, pl. Walerego Wróblewskiego, pl. Społeczny, pl. Grunwaldzki, al. Jana Kochanowskiego, al. Aleksandra Brucknera, ul. Bolesława Krzywoustego, al. Jana III Sobieskiego.

Firmy sprzątające są przygotowane do prowadzenia akcji zimowych, w gotowości jest 60 wozów specjalistycznych oraz środki do posypywania jezdni – piasek (kruszywo) ponad 420 ton oraz niemal 3200 ton chlorku sodu, wapnia i magnezu.
Dodatkowo na terenie miasta w pasie drogowym w pobliżu niebezpiecznych odcinków ustawionych zostało 200 skrzyń z piaskiem.

Za zimowe utrzymanie dróg osiedlowych, zakładowych, placów przed dworcami kolejowymi, autobusowymi itp. (dróg wewnętrznych ) odpowiedzialni są zarządcy terenu. Za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).