200 plakatów w MPK

27.10.2014 r.

Od początku października w pojazdach komunikacji miejskiej można zobaczyć 200 plakatów informacyjnych przygotowanych przez Ekosystem. Plakaty odpowiadają na najczęstsze pytania mieszkańców oraz przypominają o niektórych obowiązkach: zgodnym z prawem pozbywaniu się odpadów wielkogabarytowych, składaniu deklaracji i sprzątaniu po psach.

Informacja dotyczące składania deklaracji dla osób prowadzących działalność oraz dla składających korektę.
Przedsiębiorcom przypominamy, że obowiązek składania deklaracji spoczywa na nich wtedy, gdy wytwarzają odpady komunalne, natomiast nie dotyczy on osób prowadzących działalność gospodarczą, w wyniku której powstają wyłącznie odpady przemysłowe (ustawa śmieciową nie obejmuje odpadów pochodzących z działalności).
Natomiast składając korektę deklaracji należy – zgodnie z ordynacja podatkową – złożyć dokument korygujący wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Deklaracje „śmieciowe”

Informacja o odpadach wielkogabarytowych:

Pozbywając się odpadów wielkogabarytowych nie należy wyrzucać ich w miejscu niedozwolonym – w lesie a także obok wiaty śmietnikowej. Aby pozbyć się starych mebli, dywanów lub dużych sprzętów domowych (niezasilanych prądem) należy wyrzucić je do specjalnego kontenera na odpady wielkogabarytowe (zamawianego przez zarządców, spółdzielnie, rady osiedli) lub dostarczyć je do Ekopunktu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Informacja dla właścicieli psów:

Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania ich odchodów. Odpowiedzialny za pozostałości po pupilu jest jego właściciel. Wprost przypomina o tym hasło „Twój pies Twoja kupa”. Właściciele psów powinni wyrzucać odchody do uniwersalnych koszy ulicznych na odpady zmieszane, między innymi tych, które zastąpiły dotychczasowe pojemniki przeznaczonych tylko na psie odchody.
Wymiana koszy na wielofunkcyjne i kampania Twój pies -Twoja kupa

Plakaty będą wisiały w pojazdach MPK do końca listopada 2014 roku.