Godziny pracy PSZOK

22.10.2014 r.

Informujemy, że od listopada Ekopunkt, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Michalczyka będzie otwarty w stałych godzinach – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00.
Godziny otwarcia Ekopunktu przy ulicy Janowskiej nie ulegają zmianom. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
Przypominamy, że do Ekopunktu można oddać wyłącznie odpady posegregowane. Nie są przyjmowane odpady zmieszane.

Na terenie PSZOKa na utwardzonej powierzchni ustawione są kontenery na poszczególne rodzaje odpadów, między innymi opony, odpady metalowe, meble, meble tapicerowane, elektroodpady, papier itp., do których należy wyrzucić niepotrzebne sprzęty.

Obsługa Ekopunktu wskazuje mieszkańcom kontener, w którym należy umieścić przyniesione lub przywieziona do PSZOKa przedmioty.