PSZOK czynny dłużej także w październiku

23.09.2014 r.

W październiku również zostaną wydłużone godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Kazimierza Michalczyka 23.

Ekopunkt przy ulicy Michalczyka jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

Godziny otwarcia Ekopunktu przy ulicy Janowskiej nie ulegają zmianom. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Wrocławia mogą bezpłatnie oddać:

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z drewna;
 • opakowania z metalu;
 • opakowania ze szkła;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany).

Do PSZOK jednorazowo możesz przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l.

Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych. W PSZOKu są przyjmowane jedynie odpady komunalne, nie pochodzące z działalności gospodarczej.