Sprzątanie Świata – Clean Up The World

19.09.2014 r.

Od ponad 20 lat w Polsce odbywa się Sprzątanie Świata – akcja prowadzona w ramach międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean Up The World. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Fundacja Nasza Ziemia.

Celem akcji jest promowanie postaw ekologicznych, ochrony środowiska i niezaśmiecania go. Finał akcji odbywa się co roku w trzeci weekend września, kiedy wszyscy chętni, przede wszystkim młodzież szkolna, sprzątają parki, zieleńce i zaśmiecone tereny, ucząc się w ten sposób odpowiedzialności za środowisko.

Ekosystem wspiera Sprzątanie Świata i oferuje pomoc placówkom, które biorą udział w akcji. Ponad 20 przedszkoli i szkół, które będą sprzątać Wrocław otrzymało od naszej spółki 1700 czarnych, żółtych, niebieskich i zielonych worków do zbierania odpadów (zmieszanych i segregowanych).

Ekosystem zapewnia także odbiór śmieci z posprzątanych miejsc.