Wymiana koszy na wielofunkcyjne i kampania Twój pies -Twoja kupa

15.09.2014 r.

Od początku września standardowe (szare) kosze uliczne są oklejane pomarańczowymi piktogramami przypominającymi, że także do tych pojemników można wyrzucać psie nieczystości. Na przełomie września i października w ramach kampanii „Twój pies-Twoja kupa” prowadzonej we wrocławskiej komunikacji miejskiej pojawią się plakaty podkreślające obowiązki właścicieli względem ich pupili, a w wybranych gabinetach weterynaryjnych dodatkowo rozdawane będą bezpłatne woreczki dla właścicieli zaczipowanych psów.


Cele akcji są dwa: po pierwsze przypomnieć mieszkańcom o ich obowiązkach i namawiać, by sprzątali po swoich psach. Po drugie wskazać, że psie nieczystości można wyrzucać do wszystkich pojemników na odpady zmieszane, nie tylko do pomarańczowych pojemników, które na przełomie września i października zostaną zastąpione przez bardziej uniwersalne szare kosze uliczne. Nowe pojemniki zostaną ustawione w tych miejscach, gdzie do tej pory stały pojemniki na psie nieczystości (lub w ich pobliżu), dzięki czemu będą służyły zarówno posiadaczom psów jak i mieszkańcom, którzy pozbywają się zwykłych drobnych śmieci. Psie nieczystości można wyrzucać także do nieoklejonych pomarańczowym symbolem koszy i pojemników na odpady zmieszane.

Dodatkowe działania edukacyjne i wspierające prowadzi Wydział Środowiska i Rolnictwa, który prowadzi m.in. warsztaty dla dzieci, podczas których duży nacisk kładziony jest na kwestię sprzątania po psach, a dzieci otrzymują książeczki, w których ten temat jest też intensywnie poruszany. Poza warsztatami dla dzieci, planowane są seminaria dla właścicieli zwierząt. Dodatkowo przez lecznice, spółdzielnie mieszkaniowe, wolontariuszy właścicielom zaczipowanych psów będą rozdawane woreczki na psie odchody, mające ułatwić im sprzątanie.