Jak segregować odpady zielone?

01.09.2014 r.

Suche liście, skoszona trawa, zwiędłe kwiaty czy przycięte krzewy – jeśli szykujecie się do jesiennych porządków ogródka czy przestrzeni, gdzie mieszkacie, warto dowiedzieć się, jak prawidłowo sortować odpady zielone.

Odpady zielone to wszelkiej maści rośliny, które bardzo często zalegają na naszych balkonach i tarasach, a także w ogródkach. Co istotne: nie wyrzucamy ich do pojemników na odpady zmieszane. Każdy zarządca nieruchomości otrzymuje brązowe worki, które służą segregacji tego rodzaju odpadów. Worki dostarcza firma zajmująca się wywozem odpadów. Ta sama firma odbierze od mieszkańców odpady zielone.

Co ważne, odpadami zielonymi nie są resztki jedzenia ani inne odpady kuchenne, popiół czy niedopałki po papierosach. Przy zbieraniu liści warto zatem pamiętać, by uważnie wrzucać zawartość do worka, a pozostałe śmieci segregować w przeznaczonych do tego pojemnikach.

Odpady zielone, zgodnie ze stosowną uchwałą, odbierane są co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od początku marca do końca grudnia. Między 1 stycznia a 28 lutego w odbieraniu odpadów zielonych jest przerwa.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 października 2012 r. odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa) odbierane są co najmniej raz na dwa tygodnie, w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia grudnia każdego roku.

Możesz zostawić odpady zielone w PSZOK

Swoje odpady zielone możesz też samodzielnie przywieźć do jednego z dwóch wrocławskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK przy ulicy Michalczyka 9 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17, a w soboty między godziną 8 a 16.

Pamiętaj, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych możesz jednorazowo przywieźć maksymalnie sześć worków z odpadami zielonymi, każdy o pojemności o 60 do 120 litrów.

Zobacz punkty PSZOK na mapie >>