Nie wyrzucaj „gabarytów” nielegalnie, tylko zamów kontener

14.08.2014 r.

Masz w domu „gabaryty”, których chcesz się pozbyć? Zamiast pod osłoną nocą nielegalnie wyrzucać je na śmietnik, zgłoś potrzebę do zarządcy swojej nieruchomości, a ten powiadomi Ekosystem, który podstawi odpowiedni kontener.

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiej maści śmieci powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci.

Do tej grupy odpadów zalicza się przeróżne meble (stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany itp.), a także chociażby rowery czy sporych rozmiarów zabawki.

Tu ważna uwaga: do „gabarytów” nie zalicza się sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także wszelkiego rodzaju odpady budowlane czy remontowe. Dlatego też inne są zasady odbioru tego typu odpadów.

Jak pozbyć się odpadów wielkobarytowych?

Co do zasady jest tak: odpady wielkogabarytowe są odbierane z budynków, w których znajduje się do 4 lokali mieszkalnych co najmniej raz na sześć miesięcy, natomiast z budynków powyżej 4 lokali – co najmniej raz na dwa miesiące.

Kontenery ustawiane są w ogólnodostępnym miejscu i zazwyczaj stoją w jednej lokalizacji trzy dni. Jeśli jednak wcześniej całkowicie się zapełnią, ten czas może się skrócić.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych znajdziesz tutaj.

Jeśli jednak masz potrzebę wyrzucenia „gabarytów”, a w najbliższym czasie w twojej okolicy nie będzie prowadzona zbiórka, zgłoś się do zarządcy swojej nieruchomości (spółdzielni albo wspólnoty) lub do rady osiedla.

Następnie zarządca (ewentualnie rada osiedla) powinien zwrócić się do spółki Ekosystem z wnioskiem o podstawienie kontenera, wskazując konkretną lokalizację, a Ekosystem zatroszczy się o zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Jest też inna możliwość – odpady wielkobarytowe możesz samodzielnie dostarczyć do jednego z dwóch działających we Wrocławiu popularnych PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, a w soboty w godzinach 8.00 – 16.00. Natomiast PSZOK przy ul. Janowskiej 51 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Pamiętaj, żeby nie wyrzucać mebli w miejscach do tego nieprzeznaczonych (czyli np. do pojemników na odpady zmieszane), a także ich nie palić.

Meble mogą bowiem zawierać niebezpieczne substancje (lakiery, impregnaty, kleje, farby, pianki poliuretanowe, okleiny itp.), których spalanie na terenie posesji czy w palenisku domowym powoduje emisję do atmosfery związków szkodliwych dla środowiska i ludzi, toksycznych i mających działanie rakotwórcze.

Gdy ktoś wyrzuca „gabaryty” nielegalnie…

Nowa ustawa, która weszła w życie w lipcu 2013 roku, zobowiązała właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Dlatego jeśli zauważysz, że ktoś wyrzuca w twojej okolicy nielegalnie odpady wielkogabarytowe, zareaguj i zgłoś to do zarządcy terenu, a jeśli to nie przyniesie efektu: bezpośrednio do Ekosystemu lub ekopatrolu straży miejskiej pod numerem telefonu 986.