PSZOK czynny dłużej także we wrześniu

11.08.2014 r.

We wrześniu również będą wydłużone godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Kazimierza Michalczyka 23.

Ekopunkt przy ulicy Michalczyka jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

Godziny otwarcia Ekopunktu przy ulicy Janowskiej nie ulegają zmianom. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Wrocławia mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z drewna;
 • opakowania z metalu;
 • opakowania ze szkła;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

* Do PSZOK jednorazowo możesz przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l.

** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych. W PSZOKu są przyjmowane jedynie odpady komunalne, nie pochodzące z działalności gospodarczej.