Ulica Jeleniogórska – tymczasowa zmiana miejsca gromadzenia odpadów

06.08.2014 r.

W związku z remontem nawierzchni ulicy Jeleniogórskiej, uniemożliwiającym bezpośredni dojazd od posesji, zostały wyznaczone tymczasowe zastępcze miejsca gromadzenia odpadów – przy skrzyżowaniu ulic Jeleniogórska/Kosmonautów oraz Jeleniogórska/Tatrzańska.

W wymienionych lokalizacjach zostały podstawione zestawy pojemników na odpady komunalne zmieszane, a także papier oraz tworzywa sztuczne.